Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Studies on perception
Learning outcome:
Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
Connections with FLO:
  • KLT2A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.