Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Programming in Python Language
Learning outcome:
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów i struktur danych w języku Python.
Connections with FLO:
  • ETP1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani
  • ELE1A_W09
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
  • ETE1A_W14
    has an ordered expertise in methodology and programming techniques; knows the rules for selecting a programming language to solve problems in terms of hardware and software services; understand methods of specifying the basic software requirements