Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Intradomain Routing in IP Networks
Learning outcome:
Zna podział i rozumie zasady działania protokołów rutingu wewnętrznego
Connections with FLO:
  • ETP1A_W11
    ma uporządkowaną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;