Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Intradomain Routing in IP Networks
Learning outcome:
Umie skonfigurować redystrybucję między protokołami rutingu
Connections with FLO:
  • ETP1A_U14
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;