Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Języki programowania obiektowego
Learning outcome:
Student zna podstawy języka UML oraz umie go zastosować do opisu wzorców projektowych oprogramowania
Connections with FLO:
  • ETP1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani
  • ETP1A_U15
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;
  • ETE1A_U15
    can formulate the algorithm uses both a high and low-level programming languages and relevant it tools to develop computer programs, electronic system control programs or device network;