Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Technology - Society - Culture
Learning outcome:
student ma wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz ich wpływem na życie codzienne człowieka
Connections with FLO:
  • IFS2P_W12
    ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie