Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Technology - Society - Culture
Learning outcome:
student zna koncepcje teoretyczne oraz pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na analizę zachodzących w nim zmian pod wpływem nowych technologii
Connections with FLO:
  • IFS2P_W03
    zna na poziomie zaawansowanym pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod ich analizy