Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Diversity Management
Learning outcome:
Student zna zasady zarządzania różnorodnością, wie jaką rolę odgrywa różnorodność w zespole. Zna
Connections with FLO:
  • IFS2P_W06
    ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla różnorodnych grup społecznych oraz wie jak stosować zaawansowaną metodologię badań i odpowiednio dobierać metodyki projektowe
  • IFS2P_W12
    ma zaawansowaną wiedzę o człowieku, jako podmiocie budującym struktury społeczne we współczesnym, zmieniającym się pod wpływem technologii społeczeństwie
  • IFS2P_W11
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości