Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Experimental methods of social sciences
Learning outcome:
Uczestnicy i uczestniczki zajęć zdobędą umiejętności niezbędne do zaprojektowania eksperymentów dostaraczejących danych wspierających projektowanie interwencji społecznych oraz technologicznych.
Connections with FLO:
  • IFS2P_U03
    potrafi wykorzystać odpowiednie metody analityczne oraz ocenić ich przydatność i możliwości zastosowania rozwiązań przy projektowaniu rozwiązań złożonych problemów lokujących się na styku technologii i świata społecznego