Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Experimental methods of social sciences
Learning outcome:
Student, studentka ma świadmość przestrzegania zasad etycznych w badaniach eksperymentalnych.
Connections with FLO:
  • IFS2P_K05
    jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w zakresie podtrzymywania etosu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej