Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Zna podstawowe prawa dynamiki punktu materialnego i dynamiki bryły sztywnej.
Connections with FLO:
  • EOZ1A_W03
    knows and understands the basics of mechanics and construction, rules for the selection of materials of construction and operation of machines and equipment as well knows and understands the basics of electrical engineering, electronics, automation and control
  • ENR1A_W02
    The graduate knows and understands the fundamentals of machine mechanics and construction, the principles of selection of construction materials and the operation of machinery and power equipment, and knows and understands fundamental issues in electrical engineering, electronics, automation and control