Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Urządzenia elektryczne i automatyka
Learning outcome:
Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych
Connections with FLO:
  • IGR1A_W06
    Posiada ogólną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia robót górniczych w ramach udostępnienia, przygotowania i eksploatacji surowców mineralnych oraz prognozowania i monitoringu zjawisk/zagrożeń towarzyszących tej działalności w kontekście priorytetu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego i wykorzystania idei nauki ergonomii w kształtowaniu środowiska pracy.