Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Etykieta przyszłego inżyniera i absolwenta
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę stosowania w życiu codziennym zasad dobrego zachowania.
Connections with FLO:
  • TCH1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.