Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
E-gospodarka
Learning outcome:
potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące we współczenej gospodarce, wskazać ich społeczne źródła i konsekwencje, wskazać ich zróżnicowanie globalne i lokalne
Connections with FLO:
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • SOC2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.