Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
To be completed
Learning outcome:
Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej.
Connections with FLO:
 • KLT1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • IFS1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
 • IFS1P_K06
  potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności
 • KLT2A_K03
  Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • SOC1A_K01
  Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
 • SOC2A_K03
  Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.