Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Creativity, body-mind, creative activity
Learning outcome:
Docenia osiągnięcia ludzi w różnych kontekstach kulturowych.
Connections with FLO:
 • KLT2A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • KLT1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • IFS1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
 • SOC1A_K01
  Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
 • SOC1A_K07
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
 • SOC2A_K06
  Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.