Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Creativity, body-mind, creative activity
Learning outcome:
Rozumie potrzeby i znaczenie manifestacji kreatywności jako punktu wyjścia rozumienia współczesnej sztuki.
Connections with FLO:
 • IFS1P_W12
  ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne we współczesnym społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem nowych technologii.
 • KLT1A_W12
  Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT2A_W12
  Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • SOC1A_W17
  Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz wie jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębioerczości.
 • SOC2A_W14
  Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.