Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
TV journalist workshop 2
Learning outcome:
ma świadomość znaczenia produkcji telewizyjnych w kształtowaniu kultury
Connections with FLO:
 • KLT2A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • KLT1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • IFS1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
 • SOC1A_K08
  Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.
 • SOC2A_K04
  Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.