Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Digital spaces of interactive VR environments - introduction to the rising medium
Learning outcome:
Wiedza z zakresu definicji, klasyfikacji, zastosowań, stanu oraz prognoz rozwoju przemysłu aplikacji i sprzętu dla VR.
Connections with FLO:
 • KLT1A_W02
  Ma podstawową wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczna specyfikę.
 • SOC1A_W01
  Zna podstawową terminologię socjologiczną.
 • SOC1A_W02
  Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).
 • SOC1A_W16
  Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
 • SOC2A_W01
  Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną.
 • SOC2A_W02
  Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
 • SOC2A_W11
  Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne.
 • IFS1P_W06
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT1A_W03
  Zna terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
 • KLT1A_W07
  Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.
 • KLT2A_W12
  Posiada poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.