Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Digital spaces of interactive VR environments - introduction to the rising medium
Learning outcome:
Podstawowe umiejętności współtworzenia projektów informatycznych na przykładach interaktywnych trójwymiarowych środowisk wirtualnych obsługujących technologię VR.
Connections with FLO:
 • KLT1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • IFS2P_K02
  ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i technicznych podczas identyfikacji i rozstrzygania dylematów oraz związanych ze złożonymi relacjami technologii i świata społecznego przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
 • IFS1P_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • IFS1P_K04
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,uzupełniania wiedzy oraz znaczenie umiejetności krytycznej analizy odbieranych treści
 • IFS2P_U13
  potrafi samodzielnie tworzyć obiekty świata 3D i ma świadomość znaczenia WR dla współczesnego społeczeństwa
 • KLT1A_K03
  Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • KLT2A_K03
  Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • SOC1A_U19
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju zawodowego.
 • SOC2A_U14
  Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie.
 • SOC2A_K07
  Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.