Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
From ethnicity to the nation
Learning outcome:
studenci rozumieją jak zachodzą procesy miedzy różnymi grupami etnicznymi
Connections with FLO:
  • SOC1A_W06
    Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.