Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Learning outcome:
Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym.
Connections with FLO: