Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Nonlinear Models of Transport Phenomena
Learning outcome:
Zna podstawy teorii wymiarów i podobieństwa. Wie co to są zagadnienia samopodobne. Zna przykłady zupełnie całkowalnych modeli nieliniowych.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_W06
    2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej