Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nonlinear Models of Transport Phenomena
Learning outcome:
Rozumie znaczenie przejścia do postaci bezwymiarowej pod czas konstrukcji modelu oraz obróbce danych eksperymentalnych. Orientuje się w istnieniu modeli „miękkich” i „sztywnych”
Connections with FLO:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych