Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nonlinear Models of Transport Phenomena
Learning outcome:
Umie sprowadzić model do postaci bezwymiarowej. Potrafi wykorzystać teorie wymiarów do uproszczenia modelu.
Connections with FLO:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów