Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Combinatorial Designs
Learning outcome:
Student use foreign language at intermediate level (B2).
Connections with FLO:
  • MAT1A_U37
    posługuje się co najmniej jedenym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • MAT2A_U22
    posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej