Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Algebra 2
Learning outcome:
Zna najważniejsze pojęcia i twierdzenia algebryabstrakcyjnej oraz ich dowody
Connections with FLO:
 • MAT1A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki