Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Algebra 2
Learning outcome:
Potrafi w sposób zrozumiały przedstawićrozumowanie matematyczne
Connections with FLO:
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT2A_U01
  posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
 • MAT2A_U10
  potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych
 • MAT2A_U17
  rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych