Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Algebra 2
Learning outcome:
Potrafi stworzyć nowe obiekty drogą konstruowaniastruktur ilorazowych
Connections with FLO:
  • MAT1A_U05
    potrafi tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności