Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Algebra 2
Learning outcome:
Umie operować najbardziej klasycznymi pojęciami teorii liczb
Connections with FLO:
  • MAT1A_U08
    umie operować pojęciem liczby rzeczywistej; zna przykłady liczb niewymiernych i przestępnych
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych