Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Algebra 2
Learning outcome:
Rozumie potrzebę popularnego przedstawianialaikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
Connections with FLO:
  • MAT1A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej