Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Linear Programming
Learning outcome:
Zna interpretację geometyczną układów równań i nierówności liniowych i własności zbiorów opisywane takimi układami równań i nierówności.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia