Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Cryptography
Learning outcome:
zna podstawowe pojęcia, własnosci, i algorytmy teorii liczb
Connections with FLO:
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_W11
  zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej