Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Functional Analysis
Learning outcome:
Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
Connections with FLO:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów