Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Econometrics
Learning outcome:
zna dobrze program R, służący do statystycznej obróbki danych
Connections with FLO:
  • MAT2A_W12
    zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych