Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Econometrics
Learning outcome:
orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
Connections with FLO:
  • MAT2A_U12
    orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych