Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Econometrics
Learning outcome:
zna zakres własnej wiedzy, potrafi ocenić brakujące elementy rozumowania i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
Connections with FLO:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia