Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Econometrics
Learning outcome:
zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach estymacji parametrów i testowania hipotez statystycznych
Connections with FLO:
  • MAT2A_U11
    zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych