Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Econometrics
Learning outcome:
potrafi pracować zespołowo jak również samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
Connections with FLO:
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter