Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Partial Differential Equations
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu
Connections with FLO:
 • MAT1A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
 • MAT1A_U22
  potrafi zinterpretować układ równań różniczkowych zwyczajnych w języku geometrycznym, stosując pojęcie pola wektorowego i przestrzeni fazowej
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_U05
  swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej
 • MAT2A_U06
  orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych