Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Partial Differential Equations
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie uzyskiwać informacje z podręczników, czasopism, internetu
Connections with FLO:
  • MAT1A_U22
    potrafi zinterpretować układ równań różniczkowych zwyczajnych w języku geometrycznym, stosując pojęcie pola wektorowego i przestrzeni fazowej
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych