Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Portfolio Theory and Risk Management
Learning outcome:
zna najważniejsze fakty z historii teorii portfela oraz wybrane nierozwiązane zagadnienia
Connections with FLO:
 • MAT1A_W01
  rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W09
  zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii