Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Portfolio Theory and Risk Management
Learning outcome:
potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie metody konstrukcji portfeli z uwzględnieniem różnych miar ryzyka
Connections with FLO:
 • MAT1A_W03
  rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_U34
  umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi
 • MAT1A_U35
  umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • MAT1A_U36
  potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_U15
  potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków