Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Portfolio Theory and Risk Management
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę z innych działów matematyki (statystyka, rachunek prawdopodobieństwa) w teorii zarządzania ryzykiem
Connections with FLO:
 • MAT1A_W03
  rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • MAT1A_U34
  umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi
 • MAT1A_U35
  umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • MAT2A_U15
  potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
 • MAT2A_U18
  potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji