Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Lecture of visiting professor (MI)
Learning outcome:
Student has in-depth knowledge in the chosen field of theoretical or applied mathematics
Connections with FLO:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej