Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Light metals and alloys
Learning outcome:
Student has basic knowledge in the field of light metals such as: aluminum, magnesium and titanium
Connections with FLO:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów
  • IMN2A_W03
    Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki