Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Polimery
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii i przetwórstwa polimerów i materiałów polimerowych
Connections with FLO:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych