Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Walcownictwo
Learning outcome:
Student potrafi wyznaczyć kąt chwytu, współczynnik tarcia, poszerzenie i wyprzedzenie
Connections with FLO:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych