Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Organizacja pracy i ergonomia
Learning outcome:
Student zna podstawy projektowania stanowisk ergonomicznych.
Connections with FLO:
 • IMN1A_W03
  Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
 • IPJ1A_W02
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki
 • RCM1A_W03
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie przyjaznego dla środowiska projektowania wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z możliwymi różnymi ścieżkami pozyskiwania surowców
 • MTN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych