Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Learning outcome:
Student zna zagadnienia technologiczne związane z przeróbka plastyczną
Connections with FLO:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej